การเดินทางโดยรถโบก ไปชุมพร

              เริ่มต้นนแผนการนี้เพราะอยากไปเยี่ยมเยือนเพื่อน พยุหลเป็นทั้งญาติและหุ้นส่วน ซึ่งทำงานอยู่ที่ปากน้ำชุมพร  ท่องอยู่นานมากแต่ยังหาเวลาว่างไม่ได้ และด้วยอยากหาทริปและความรู้ใหม่ๆ มาให้ผู้ร่วมเดินทางของเรา ผมจึงใด้คิดที่จะเดินทางไปชุมพรด้วย รถโบก (ฟรี) (hitchhike) เพราะเนื่องจากประเทศไทยเรามีความเหมาะสมที่จะเดินทางโดยรูปแบบนี้มากเพราะโดยอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทย โบกง่าย (อาจยากขึ้นในสมัยนี้) มีฝรั่งแบกเป้มาเที่ยวไทยโดยรูปแบบนี้มากมาย แต่เราคนไทยมีเพียงจำนวนไม่มาก ที่จะเลือกจะเดินทางโดยวิธีนี้ เอาเป็นว่าผมเลือกวิธีนี้เหละเด็ดแล้ว เราได้มุมมองใหม่ๆ มากขึ้นกว่าเราโดยสารรถประจำทางหรือ รถทัวร์เยอะเบย ขัขั้นตอนเตรียมการ ศึกษาข้อมูลว่าจะไปเที่ยวชุมพรว่ามีที่ไหนน่าเที่ยวบ้าง   ด้วยระยะเวลาที่จำกัดประกอบกับเดินทางโดยรถโบก (hitchhike) ผมได้เลือกเฉพาะส่วนที่ติดทะเล โดยจุดหมายแรกที่จะไปคือ ปากน้ำชุมพร ไปชิมอาหารทะเลสดๆที่นั้น